Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen

Betreft: ledenbrief gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.

Algemene ledenvergadering: maandag 15 januari 2018, 19.30 uur in de Leenhofkamer in het gemeentehuis van Landgraaf.

Lees verder

Coalitieakkoord 2014-2018

Op grond van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2014 heeft de PvdA het initiatief genomen tot het vormen van een coalitie. Na een (in)formatietraject onder leiding van de door de PvdA benoemde (m)formateur HUB BOGMAN, hebben de partijen PvdA (4 zetels), SP (4 zetels), CDA (3 zetels), OPA (1 zetel), Groenlinks (1 zetel) en VVD (1 zetel) besloten een coalitie aan te gaan.
Genoemde partijen hebben een werkbare meerderheid in de gemeenteraad (14 van de 25 zetels). Ze hebben besloten voor de periode 2014 - 201 8 een coalitie te vormen ten behoeve van het besturen van de gemeente Landgraaf.
Zie ook bijgevoegd coalitieakkoord 2014-2018.