Weer aan de slag!

Tijdens het reces heeft ook GroenLinks weer de broodnodige energie bijgetankt. Een bezoek aan kinderdagcentrum Knoevelhöfke waar we geweldig werk van professionals en vrijwilligers zagen zorgde ook weer voor een extra dosis inspiratie. Voor de medemens doe je het tenslotte.

(...)

Dit najaar komen een aantal belangrijke processen naar voren. Als een nieuwe coalitie aantreedt is die de eerste maanden vooral nog bezig met het uitvoeren van al ingezet beleid. Pas na enige tijd zie je de uitvoering van het convenant tot stand komen. Ook voor GroenLinks een spannende ontwikkeling waar we naar uit kijken. Daarnaast krijgen in de maanden tot januari de decentralisaties hun beslag. Met de septembercirculaire krijgen we meer duidelijkheid over de bedragen waarmee we nu eindelijk aan de slag gaan. GroenLinks staat klaar in de startblokken.

Wilt u eens meekijken of wilt u ideeën delen? U bent van harte welkom bij onze fractievergadering.
Neem contact op met voorzitter Helma Gubbels-Korver (helmagubbels-korver@home.nl) of met fractievoorzitter Thomas Boijmans (tboijmans@hotmail.com).