Verslag raad 26 november 2015

Oordeelvormende Raad

Wijzigen Afvalstoffenverordening
GroenLinks Landgraaf is bijzonder positief over de pilot afvalinzameling in Landgraaf. Zogenaamd PMD afval (Blik, plastic-metaal en drankkartons) mag mee met het plastic waardoor er minder restafval over blijft met lagere kosten voor de afvalscheidende burger in gevolg. De pilot verloopt zo goed in Landgraaf dat we nu de inzamelfrequentie van restafval kunnen verlagen (van 1x in de 2 weken ophalen naar 1x in de vier weken) terwijl de ophaalfrequentie van het PMD afval omhoog gaat van 1x per 4 weken naar 1x per 2 weken. Een prima ontwikkeling die tot het beter scheiden van afval zal leiden.

Startersregeling Landgraaf
Landgraaf was een van de weinige gemeenten in Limburg die niet aan deze regeling mee doet die het wat makkelijker maakt voor starters om een huis te kopen. PvdA en CDA stelden voor om hier wederom aan mee te doen. GroenLinks Landgraaf ziet dat jongeren het niet altijd even makkelijk hebben op de woningmarkt. Ze verdienen vaak te weinig of hebben niet de benodigde vaste contracten om een huis te kunnen kopen, maar verdienen dan weer te veel om een woning in de sociale sector te krijgen. Dit voorstel voorkomt dat starters tussen wal en schip vallen en draagt er aan bij dat zij Landgraaf zien als aantrekkelijke vestigingsplaats voor jonge gezinnen. Onze enige vraagtekens gingen over de factor rentederving. Weten we zeker dat de kosten (het missen van rente over het geld dat je uitleent) tegenover de inkomsten (starters betalen voor het geleende bedrag een hypotheekrente terug) over de 30 jaar die bij een hypotheek hoort opwegen? En dan vooral omdat de rente momenteel historisch laag is. Uit de beantwoording bleek dat dankzij het kijken naar de periode 2005-2015 een verantwoorde berekening klaar lag. Mocht daar nog iets aan kosten vast zitten is dat dermate beperkt dat GroenLinks dat graag voor starters over heeft.

Besluitvormende Raad

Visienota participatiewet
Zoals we weten is per 01-01-2015 de participatiewet een feit. Landgraaf geeft in deze visie aan naar een eigen uitvoeringsorganisatie toe te willen bewegen. GroenLinks kan de ambitie waarderen maar had ook vraagtekens of we misschien niet te veel hooi op de vork nemen. We willen 200 van 1000 bijstandsgerechtigden binnen 4 jaar duurzaam aan het werk hebben. Van de instroom in de bijstand moet 30% binnen 2 jaar duurzaam aan het werk zijn. We willen niet inleveren op de kwaliteit maar we krijgen jaarlijks minder geld voor een groep die in omvang bijna zal verdubbelen. Dat is nogal wat. GroenLinks heeft wethouder Rewinkel op het hart gedrukt realistisch om te gaan met deze ambitie, oog te houden voor de mensen waar het om gaat en om de raad zo goed en snel mogelijk te informeren. Ook op het moment dat het mis gaat. We blijven dit dossier op de voet volgen.

Nota Vrijetijdseconomie
Groenlinks Landgraaf is blij met deze nota. Wat gaan we doen? Landgraaf scoort sterk in werkgelegenheid in het toerisme maar er zijn nog mogelijkheden voor verbetering. Denk aan het aantrekkelijker maken van recreatiegroen, het beter aanbieden van onze mooie gemeente via internet,  betere fiets- wandel- en ruiterroutes,  en meer ambtelijke capaciteit voor dit veld zodat we er ook echt wat van kunnen maken. GroenLinks ziet deze investeringen als stimulans voor meer banen in Landgraaf. Die hebben we hard nodig en dat steunen we dan ook van harte.