Verslag raad 17 december 2015

Bij de laatste vergadering van het jaar ging het vooral om WOZL en zetten we het zonnepanelenproject Landgraaf door naar de rest van Parkstad.

Zonnepanelenproject Parkstad
Het succesvolle Landgraafse zonnepanelenproject waar in Landgraaf intussen een kleine 600 huishoudens aan meedoen wordt uitgerold over Parkstad. We gaan daar richting de 7.000 woningen met zonnepanelen. Parkstad wordt daarmee in een stuk een regio waarin we duurzaam niet alleen serieus nemen, maar er ook de vruchten van plukken. Vele burgers zien dat terug in de beurs door lagere energielasten, er komt werkgelegenheid bij en we zorgen voor ons milieu. GroenLinks Landgraaf is dan ook trots op dit Landgraafse project en blij met de unanieme steun van de raad voor dit project.

Zienswijze 2de begrotingswijziging WOZL
Zoals iedereen weet heeft het voormalige LICOM, en opvolger WOZL, een bewogen geschiedenis. We hebben hart voor onze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook de verantwoordelijkheid om de kosten niet de klauwen uit te laten lopen. De euro die je extra kwijt bent kun je niet uitgeven aan zorg voor ouderen, of beter onderhoud van de openbare ruimte. Met WOZL hoopten de gemeenten meer grip te krijgen op de organisatie. Dat lukt tot dusver blijkbaar nog niet altijd even goed. GroenLinks is bijvoorbeeld ronduit ontevreden over de manier waarop met de ex-medewerkers is omgegaan. We hopen dat de regelingen die nu getroffen zijn ook echt tot tevredenheid van die mensen zijn. Wat betreft de organisatie gaan veel dingen goed maar blijven er ook aandachtspunten waar nu eindelijk echt wat mee moet gebeuren. Landgraaf en ook GroenLinks hebben in het verleden vaker gevraagd om informatie inzichtelijker aan te leveren. Daarvoor is het zogenaamde “dashboard” bedacht waarmee gemeenten makkelijker kunnen zien wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd is in de organisatie WOZL en waarom dingen soms duurder of anders uit vallen. Dat dashboard is ondanks vraag op vraag nog steeds niet geleverd vanuit WOZL. GroenLinks heeft het idee dat de Landgraafse wethouder wel keurig zijn opdracht uitvoert en de Landgraafse signalen overbrengt maar er vanuit de directie weinig tot niks gebeurt met die Landgraafse signalen. De zienswijze was daarom scherp geformuleerd; Landgraaf stemt niet in met de begrotingswijziging. GroenLinks Landgraaf kon dat uitstekend steunen en kijkt uit naar het bezoek van de directie van WOZL waarin men vragen komt beantwoorden.