Verslag Besluitvormende Raad 23 september

Voor GroenLinks was het belangrijkste stuk van de avond de regeling van de inkoop van jeugdzorg. De gemeenten worden daarvoor per 1 januari volgend jaar verantwoordelijk maar krijgen minder geld dan er nu voor staat. Samen met de andere Zuid-Limburgse gemeenten brengt Landgraaf de uitvoering van de inkoop van jeugdzorg onder bij de gemeente Maastricht. We bepalen zelf in Landgraaf welke zorg we inkopen, maar de inkoop wordt in Zuid-Limburg verzorgd door één loket. Dat maakt inkopen overzichtelijker en efficiënter voor gemeenten en zorginstellingen en bespaart geld. Landgraaf is daarmee goed op weg om de jeugdzorg voor onze kwetsbaarste jongeren zo goed mogelijk op te vangen. GroenLinks is weliswaar niet blij met de door de decentralisaties opgelegde bezuinigingen maar ziet dat de gemeente Landgraaf onder moeilijke omstandigheden zijn uiterste best doet om de schade voor deze jongeren zo veel mogelijk te beperken. Ga zo door.

(...)

Bij de behandeling van het politieplan Limburg 2015-2018 in de oordeelsvormende raad was al duidelijk dat onze politieregio te weinig wijkagenten heeft. Door landelijk en regionaal beleid met meer aandacht voor bepaalde vormen van criminaliteit blijft er minder capaciteit over om in te zetten in de wijken. Ook voor GroenLinks een kwalijke zaak. Burgemeester Vlecken werd eerder door de raad al gevraagd om richting Den Haag het signaal af te geven dat Landgraaf niet nog meer wijkagenten kan of wil missen. Afgelopen dinsdagavond steunde ook GroenLinks een motie van de GBBL waarin burgemeester Vlecken werd opgeroepen om zich bij de minister hard te maken voor meer wijkagenten om in ieder geval de landelijke norm te halen. Samen geeft de Landgraafse Raad zo het signaal af dat veiligheid in onze wijken serieus genomen wordt en aandacht blijft vereisen.

Bij de behandeling van de jaarrekening van RD4 bleek dat Landgraaf een overschot heeft van ca. €250.000. Daar staan wel nog rekeningen ter hoogte van een kleine €100.000 tegenover. Bij de behandeling van het tarievenbeleid eind dit jaar bepaalt de raad wat we met die ca. €150.000 euro gaan doen. Dat is een kleine 4 euro per burger. GroenLinks staat an sich positief tegenover het idee om overschotten terug te storten naar de burger maar ziet dat niet als een doel dat alle middelen heiligt. Bij het vaststellen van het tarievenbeleid dit najaar moet de raad nadenken over een aantal vragen. Denk daarbij aan het vraagstuk wat een voldoende reserveomvang is op deze post (die schipperde in de laatste 6 jaar tussen €250.000 en €1.500.000), denk aan de nieuwe manier van werken bij RD4 waarvan het afwachten blijft wat voor gevolgen daar uit voortvloeien, denk aan de kosten van het niet verhogen van de tarieven, denk aan andere risico's op deze post die mogelijk nog op ons af komen. Als er 4 euro per burger over is en we zouden die eventueel kunnen terugboeken wil GroenLinks eerst weten of we niet meer kosten hebben aan het uitvoeren van de transactie dan dat de burger er voor terug krijgt.

Tot slot vroeg de GBBL om een interpellatiedebat. Een zwaar middel om het college van burgemeester en wethouders te bevragen over het stoppen van de uitzendingen van de raadsvergaderingen bij Omroep Landgraaf. In 2010 en 2011 heeft de coalitie destijds besloten i.v.m. de kosten om uitzendingen stop te zetten. GroenLinks was tegen het stopzetten van de uitzending van de raadsvergadering en heeft meegewerkt aan diverse initiatieven om de uitzending op de Tv te houden. Grotendeels zonder succes. Dankzij een toevalligheid bleven de uitzendingen op televisie echter toch overeind. De toen nieuwe mediawet verplichte de gemeente tot het subsidiëren van Omroep Landgraaf zonder dat daar verplichtingen tegenover stonden. In andere woorden: Omroep Landgraaf kreeg ondanks de bezuinigingen gelden van de gemeente Landgraaf, maar was niet verplicht tot het uitzenden van de raadsvergaderingen. Burgemeester Vlecken heeft destijds de voorzitter van OL toch zo ver gekregen om de raadsvergaderingen te blijven verzorgen. Een zogenaamd herenakkoord. Een overeenkomst die geen rechtsgeldigheid had (dat betekent dat de overeenkomst zonder gevolgen gewoon kan worden opgezegd) en verviel op het moment dat de nieuwe voorzitter van Omroep Landgraaf begin 2014 besloot de uitzendingen niet te hervatten. Daarop werden de uitzendingen via internet verzorgd. Tot op heden blijven echter problemen met de uitzending langs deze weg en blijft een bepaalde afstand tot de burger die soms geen internet heeft of het medium niet als prettig ervaart. Wat GroenLinks een beetje bevreemde was het feit dat de GBBL een dergelijk zwaar middel in zet om het college te bevragen maar helaas (nog) niet de samenwerking zocht om samen de raadsuitzendingen terug op tv te krijgen. GroenLinks heeft zich altijd hard gemaakt voor het uitzenden van de raadsvergadering op tv en blijft daar dan ook groot voorstander van.