Verslag Algemene Beschouwingen

Dinsdag jongstleden besprak de Landgraafse gemeenteraad bij de Algemene Beschouwingen de begroting voor 2015. Reden voor GroenLinks om het programma, het coalitieconvenant en de begroting 2015 naast elkaar te leggen.
(...)

GroenLinks kon gelukkig openen met een positieve stemming. Op sociaal en duurzaam terrein wordt op financieel verantwoordelijke wijze aan de weg getimmerd en herkent men langzaam ook de invloed van GroenLinks terug. De meeste aandacht ging logischerwijs uit naar de decentralisaties die per 1 januari naar de gemeenten gaan. De gemeenten zullen voortaan de participatiewet (denk bijvoorbeeld aan de WSW en de WAjong) de WMO/ AWB (denk vooral aan ondersteuning voor ouderen en gehandicapten) en de jeugdzorg verzorgen. Die taken krijgen we er bij met een forse korting op het budget. GroenLinks is tot dusver tevreden over de inzet van de gemeente Landgraaf om per 1 januari klaar te zijn voor die taken. Maar GroenLinks spreekt ook zorgen uit over de toekomst. Ondanks de extra inzet en extra buffer die we samen instellen ontkomen we er niet aan dat mensen de negatieve effecten zullen merken. De transitie hebben we redelijk doorlopen maar de transformatie, de verandering in de wijze van werken en de mentaliteit van de bevolking, blijft een uitdaging. GroenLinks wil samen met de andere partijen en het college de vinger aan de pols houden om waakzaam te blijven en excessen zo veel mogelijk te voorkomen.

Op het fysieke domein blijft GroenLinks blij met het beleid om bouw- en onderhoudsbesluiten te toetsen op duurzaamheid. Landgraaf blijft aan de weg timmeren met het zonnepanelenproject waarmee Landgraaf als de eerste gemeente in Nederland op geheel duurzame wijze de openbare verlichting zal verzorgen. Daar zijn we als GroenLinks Landgraaf natuurlijk meer dan trots op! Ook bij de wijkontwikkeling zien we gaandeweg vooruitgang in Waubach en kunnen we in 2015 verder in Nieuwenhagen-Lichtenberg.

Wat infrastructuur betreft zien we dat ondanks bescheiden aandacht voor fietspaden, denk aan het nieuwe fietspad langs de Kleikoeleweg, gevaarlijke situaties voor fietsers hier en daar blijven bestaan. Bijvoorbeeld aan de Hoogstraat en de Maastrichterlaan. De portefeuillehouder heeft GroenLinks toegezegd de fietsersbond standaard mee te nemen in overleg om bij regulier onderhoudĀ  om waar mogelijk ook gelijk de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Wat betreft het onderhoud van wegen merkten we op dat het huidige onderhoudsniveau op termijn zal leiden tot onherstelbare wegen en dus de peperdure noodzaak om nieuwe wegen aan te leggen. GroenLinks is logischerwijs geen asfaltpartij, maar ook GroenLinks heeft de verantwoordelijkheid om het geld van de burger niet te verkwanselen.

Met het oog op de economie heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de werkgelegenheid. Als gemeente hebben we niet direct beleidsvelden om die te stimuleren, maar dat kan wel indirect door bijvoorbeeld het front-office voor ondernemers en het werkgeversservicepunt Parkstad te verbeteren. Hoewel Landgraaf het als middenmotor redelijk doet zijn er in Limburg diverse gemeenten die beter presteren op communicatie en beleid richting ondernemers. Een motie van GroenLinks om vooral van die gemeenten te leren, uit die lessen een actieplan te formuleren en daarmee communicatie en beleid naar onze ondernemers toe te verbeteren werd unaniem aangenomen.

Op het gebied van het antidiscriminatiebeleid werkt GroenLinks onder andere samen met Roze Limburg, een belangengroep van LHBT'ers in Limburg. Roze Limburg meldt ons dat 70% van LHBT'ers discriminatie ondervindt. Dat rangeert van belediging tot geweld. Wat ons betreft onacceptabel in de 21ste eeuw. In een unaniem aangenomen motie verzocht GroenLinks het college om een voorstel tot beleidskader van Roze Limburg over te nemen waarin de gemeente het goede voorbeeld geeft, op gepaste wijze uitstraalt dat iedereen in Landgraaf mee doet en in contact gaat met belangenorganisaties.

Wat betreft het IBA is GroenLinks natuurlijk blij met alle investeringen die we in dit gebied kunnen krijgen. Daarom vroeg GroenLinks het Landgraafse college om rondom het IBA in contact te gaan met het bestuur van de Oefenbunker om samen te kijken of er mogelijkheden zijn om de Oefenbunker in te dienen als IBA project. Als we zien wat daar voor jongeren te doen is, welke vaardigheden mensen die het niet altijd even makkelijk hebben gehad daar kunnen leren is de Oefenbunker bij uitstek een participatieproject dat wat GL betreft aandacht verdient.

Tot slot verzocht GroenLinks het college om in navolging van Heerlen en Kerkrade te kijken naar mogelijkheden om Duitse studenten van de RWTH te huisvesten in Landgraaf in de hoop daarmee onze nog gelukkig relatief beperkte leegstand tegen te gaan.

Een lange dag maar met twee unaniem aangenomen moties en drie toezeggingen gaat GroenLinks Landgraaf gelukkig naar huis.