Vacatures GL-bestuur Parkstad

Vanwege benodigde versterking zijn wij op zoek naar actieve, betrokken

BESTUURSLEDEN (v/m)

Achtergrond vacature
In 2012 zijn de afdelingen Heerlen en omgeving, Kerkrade en Landgraaf gefuseerd tot één afdeling Parkstad Limburg. De afdeling herbergt de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Nuth is formeel onderdeel van de bestuurlijke afdeling Maastricht-Heuvelland, maar is ook actief betrokken bij de afdeling Parkstad Limburg. Momenteel telt de afdeling Parkstad Limburg ruim 130 leden. Binnen de afdeling zijn drie gemeenteraadsfracties actief, te weten in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. In deze laatste gemeente is de fractie onderdeel van de coalitie en vaardigt de partij ook een wethouder in het college van burgemeester en wethouders af. In de gemeenten Brunssum en Onderbanken zijn er informele samenwerkingsverbanden met de lokale partijen PAK-Brunssum en PRo Onderbanken.

Taken van het bestuur
De leden benoemen de voorzitter in functie en veelal ook de secretaris en penningmeester. De overige taken worden onderling collegiaal verdeeld. Het bestuur vergadert minimal éénmaal per maand. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • Ledenwerving
 • Ledenbinding
 • Zorgen naleving Statuten en Huishoudelijk Reglement vereniging GroenLinks
 • Zorgen naleving Houshoudelijk Reglement afdeling Parkstad Limburg
 • Organiseren van Algemene Ledenvergaderingen
 • Zorgdragen voor deelname van GroenLinks aan gemeenteraadsverkiezingen (kandidatenlijsten, programma’s, campagne)
 • Ondersteunen van de diverse fracties (organisatorisch van aard)
 • Aanhalen banden met samenwerkingspartners en andere afdelingen GroenLinks

Vereisten voor bestuursleden

 • Grote betrokkenheid bij GroenLinks en haar gedachtengoed
 • Kunnen verbinden en boeien
 • Minimaal 3 uur per week vrije tijd beschikbaar hebben
 • Ten tijde van de Algemene Ledenvergadering, waar benoeming geagendeerd staat, lid zijn van de partij
 • Interesse in (gemeente)politiek met de focus om deze organisatorisch te ondersteunen
 • Algemene kwaliteiten: flexibel, veerkrachtig, doelgericht, ondernemend

Interesse of nadere info?
Indien geïnteresseerd om het bestuur van GroenLinks Parkstad Limburg te komen versterken kunt u een korte motivatie liefst aangevuld met uw curriculum vitae sturen aan Ali Asghar Daliry, secretaris, op alidaliry@hotmail.com .
Voor meer informatie over de vacature kunt u zich wenden tot Andy Rossel, fractievoorzitter GroenLinks in Kerkrade, op andyrossel@hotmail.com.