Terugkijken op 2014

Het afgelopen jaar was in veel opzichten een van veranderingen. Er waren weer verkiezingen, GroenLinks werd redelijk stabiel gewaardeerd ondanks hoop op, en hard werken voor beter. En ondanks onze verschillen vonden we chemie met de overige landelijke partijen om samen de regenboogcoalitie te vormen, en in de persoon van Ton Ancion de wethouder financiën te leveren. Thomas Boijmans volgde Ton op in de raad. Het werd een jaar met een nieuwe politieke lijn. Het jaar waarin het sociale domein op gelijke hoogte werd gebracht met het fysieke domein. Met veel aandacht voor duurzaamheid zonder financiële evenwichtigheid uit het oog te verliezen. Het was echter ook het jaar waarin we Maurice Teheux verloren die na een kort ziekbed toch nog onverwacht overleed. We zullen zijn bewogenheid met de medemens, met de mooie Landgraafse natuur, zijn inzet als politicus en warme vriendelijke karakter missen.
(...)

Het was het jaar waarin we het reeds ingezette zonnepanelenproject konden uitbouwen en met een GroenLinks wethouder als eerste gemeente in Nederland op geheel duurzame wijze onze openbare verlichting  gaan verzorgen. Het was ook het jaar waarin alles op alles werd gezet met de overige coalitiepartijen en een ook regelmatig constructieve GBBL om op tijd klaar te zijn voor de decentralisaties. Die zo gevreesde, veel te snel doorgevoerde monster-reorganisatie waarbij gemeenten veel meer taken krijgen maar veel minder geld dan er nu voor staat.

Dankzij de verbeteringen op het sociale domein die door onze bestuurders, maar soms ook door vorige colleges zijn ingezet, de extra gelden die we apart hielden om de burger te beschermen en veel pijn en moeite zijn we redelijk klaar voor de transitie. De transformatie, de gewenningsfase dat de burger meer zelf moet doen van Den Haag, begint dan nog. GroenLinks blijft in dat nieuwe proces waakzaam om te voorkomen dat kwetsbare mensen in het geding raken. 2015 wordt het jaar waarin we het met zijn allen samen moeten gaan doen. GroenLinks zal daarin als goed partner zich continu blijven inzetten voor een socialer en duurzamer Landgraaf, en waar mogelijk altijd de samenwerking aangaan.

Onze bescheiden groep wenst u een gelukkig maar vooral gezond 2015 en al het beste.