Nieuws gefilterd op Partij

Verslag raad 26 november 2015

Oordeelvormende Raad

Wijzigen Afvalstoffenverordening
GroenLinks Landgraaf is bijzonder positief over de pilot afvalinzameling in Landgraaf. Zogenaamd PMD afval (Blik, plastic-metaal en drankkartons) mag mee met het plastic waardoor er minder restafval over blijft met lagere kosten voor de afvalscheidende burger in gevolg. De pilot verloopt zo goed in Landgraaf dat we nu de inzamelfrequentie van restafval kunnen verlagen (van 1x in de 2 weken ophalen naar 1x in de vier weken) terwijl de ophaalfrequentie van het PMD afval omhoog gaat van 1x per 4 weken naar 1x per 2 weken. Een prima ontwikkeling die tot het beter scheiden van afval zal leiden.

Lees verder

Provinciale & waterschapsverkiezingen!

Op woensdag 18 maart worden de provinciale staten Limburg gekozen. GroenLinks Limburg vindt u op lijst 6. Vanuit Landgraaf zijn voor GroenLinks oud-statenlid Helma Gubbels-Korver (plek 44) en wethouder Ton Ancion (plek 23) kandidaat.

Zie https://limburg.groenlinks.nl/mensen voor al onze kandidaten en https://limburg.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma-7 voor ons programma!

Daarnaast worden ook de waterschappen gekozen. Naast vijf (!) CDA lijsten is er ook een partij voor de waterschappen die meer in de lijn van de PvdA en GroenLinks ligt. Dat is WaterNatuurlijk.

Namens WaterNatuurlijk is Ruben van Beusekom uit Kerkrade kandidaat op plek. Ruben is 29, studeerde aan de Universiteit Maastricht en werkt als beleidsadviseur bij de Provincie Limburg. Hij is daarnaast in deeltijd zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, funabeheer en (natuurlijk) landschapsbeheer.

Zie http://www.waternatuurlijk.nl/roer-en-overmaas/ voor het programma van WaterNatuurlijk en http://www.waternatuurlijk.nl/kandidaten-roer-en-overmaas/ voor de kandidatenlijst!