Overlijden Maurice Teheux

Zoals u wellicht al in de pers of op social media had vernomen is 16 mei jongstleden na een kort ziekbed onze vriend en partijgenoot Maurice Teheux helaas overleden. Hoewel Maurice recent medische klachten had waren er goede signalen van herstel. Daarom werden we nogal overvallen door zijn overlijden.

Maurice was net een paar weken raadslid af en was een gezellige aanwezigheid geworden in onze groep met gewaardeerde inhoudelijke bijdragen. We hebben hem leren kennen als een warm mens die nooit verstek liet gaan, altijd hielp, altijd klaar stond voor zijn medemens en altijd met een originele, of slimme invalshoek wist te komen.

GroenLinks wenst familie en vrienden veel sterkte toe.

Rust zacht beste Maurice.