Afsluiting politieke voorjaar

Op 24 juni sloten we het politieke voorjaar af met de behandeling van de kadernota. Normaal gesproken houdt de gemeenteraad gekoppeld aan de kadernota een zogenaamd richtingendebat. De raad kan dan voorkeuren uitspreken voor het beleid van de rest van het jaar en kan zo bijsturen. Deze keer werd daar vanaf gezien. Allereerst omdat de nieuwe coalitie amper twee maanden geleden begonnen was. Daarnaast omdat bijsturen nog niet heel veel zin had zonder de belangrijkste cijfers over de decentralisaties die in het najaar pas beschikbaar zouden komen. Je weet immers niet waarop je bijstuurt.

(...)

GroenLinks heeft wel met veel waardering kennis genomen van de vorming van de reserve sociaal deelfonds. Met dit deelfonds realiseert Landgraaf een vangnet dat zorgaanbieders en begeleiders de tijd geeft om effici├źnter te gaan werken zonder dat onze inwoners daar al te zwaar door geraakt worden. De decentralisaties (AWBZ / WMO, Participatiewet, Jeugdzorg) gaat voor grote veranderingen zorgen voor onze burgers en houden voor de gemeenten een ongekende hervorming in. Gemeenten krijgen door Den Haag meer taken opgelegd maar minder geld om die taken uit te voeren. Ouderen, jongeren in de jeudgzorg, PGB'ers, WSW'ers, talloze burgers, soms onze meest kwetsbare burgers, zullen de gevolgen van deze door Den Haag opgelegde bezuiniging ondanks dit vangnet gaan voelen. Wat GroenLinks betreft is het de verantwoordelijkheid van de nieuwe coalitie om haar uiterste best te doen met de extra beschikbare middelen het best mogelijke te realiseren. We blijven de vinger aan de pols houden.