Doe mee

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen in Parkstad Limburg, 

Landelijk worden de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op 21 maart gehouden.

Landgraaf en Heerlen gaan hoogstwaarschijnlijk fuseren. Als de fusie definitief is, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Dat lijkt ver weg, maar het is hoog tijd om met de voorbereidingen daarvoor te beginnen

De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen zijn een complex proces. Wat moet er op korte termijn gebeuren:

  1. het instellen van een kandidatencommissie,
  2. het instellen van een programmacommissie, en
  3. het instellen van een campagnecommissie.

Binnen Parkstad (vooral Heerlen, Landgraaf en Kerkrade) is sprake van een nauwe samenwerking. Om de beschikbare menskracht zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt één kandidatencommissie, één programmacommissie en één campagnecommissie ingesteld voor heel Parkstad-Limburg. Per gemeenten wordt vooral gewerkt aan een eigen kandidatenlijst. Programma en campagne worden zoveel mogelijk gecoördineerd vanuit de afdeling Parkstad. De ledenvergadering van de afdeling Parkstad heeft daarin het laatste woord, maar als de voorstellen betrekking hebben op één gemeente, dan hebben de leden uit die gemeente natuurlijk een doorslaggevende stem.

De gemeenteraad, iets voor U?

De vraag aan u is nu: “Wil ik een bijdrage leveren aan de gemeentepolitiek in en eventueelraadslid worden? En denk ik dat ik aan de verwachtingen kan voldoen?” Want aan raadsleden worden best hoge eisen gesteld. Maar het is ook een mooie en eervolle mogelijkheid om wat voor onze samenleving te doen.

GroenLinks Parkstad Limburg wil u als mogelijke kandidaat de gelegenheid te geven om bij uzelf na te gaan of het raadslidmaatschap iets voor u is. We organiseren daarvoor de cursus ‘Wil en kan ik een goed raadslid worden?’  U kunt zich opgeven bij Harrie Winteraeken, hwinteraeken@hotmail.com.